หน้าแรก

PHP

การพัฒนาเว็บแอพพิเคชันด้วยภาษาเว็บยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก PHP กับนานาเทคนิคที่ไม่ควรพลาด

การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
การทำระบบ Login โดยใช้ฐานข้อมูล
การส่งค่าตัวแปลผ่าน Cookies
การสร้าง New เมือมีคนตั้งกระทู้ ตอนที่ 7
การสร้างตัวแปล Array
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
การทำ Poll ตอนที่ 2 (สร้างไฟล์ Config เชื่อมต่อฐานข้อมูล)
การทำ Poll ตอนที่ 3 (การทำระบบ Admin เพื่อกำหนดหัวข้อ Poll)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
 « ก่อนหน้า ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ... ถัดไป »