หน้าแรก

javascript

ภาษาฝั่ง client side ที่ช่วยให้เว็บไซต์ดูเหมือนมีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงหรือ dynamic web programming ด้วย javascript

การทำ Floating Menu
การใช้ radio button โชว์และซ่อน table
การทำ Link ให้ Checkbox ไม่เลือกและเลือกทั้งหมด
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
การทำ หมายเหตุ ให้แสดงขึ้นมาอย่างง่าย ๆ
การทำ Spotlight effect
การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน
การทำปฎิทินด้วย Java Script
การเปิดดูรูปภาพแบบ popup และรูปภาพค่อยๆ ขยายขึ้นมา