หน้าแรก

3Dmax

การใช้งานโปรแกรม 3D Max Studito การโมเดลลิ่ง การทำภาพสามมิติ ขั้นเทพ

การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
Head Modeling Using NURBS
Vase
Head 
การใช้งานคำสั่ง Selection
อธิบายคำสั่งของ Selection 
การ Render Animation 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
แนะการใช้งาน Create ในส่วนของ Standard Primitives
การทำวัตถุ โปร่งใส
การใส่ Metalrial
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
การสร้าง Logo Animation
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
หน้าตาของโปรแกรม 3D Studio MAX
Landscape
สร้าง Background ท้องฟ้าอย่างง่ายๆ ด้วย DreamScape 
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส