หน้าแรก

3Dmax

การใช้งานโปรแกรม 3D Max Studito การโมเดลลิ่ง การทำภาพสามมิติ ขั้นเทพ

การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
Head Modeling Using NURBS
Vase
Head 
การใช้งานคำสั่ง Selection
อธิบายคำสั่งของ Selection 
การ Render Animation 1
 1  2  3  ถัดไป »