หน้าแรก

3Dmax

การใช้งานโปรแกรม 3D Max Studito การโมเดลลิ่ง การทำภาพสามมิติ ขั้นเทพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
แนะการใช้งาน Create ในส่วนของ Standard Primitives
การทำวัตถุ โปร่งใส
การใส่ Metalrial
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
การสร้าง Logo Animation
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน