หน้าแรก

3Dmax

การใช้งานโปรแกรม 3D Max Studito การโมเดลลิ่ง การทำภาพสามมิติ ขั้นเทพ

เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
หน้าตาของโปรแกรม 3D Studio MAX
Landscape
สร้าง Background ท้องฟ้าอย่างง่ายๆ ด้วย DreamScape 
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส