หน้าแรก

C&C++

โปรแกรม ด้วยภาษาขั้นสูง C และ C++ กับพื้นฐานถึงขั้นสูง พร้อมเทคนิคต่างๆ

การทำข้อความวิ่งตามเมาส์
การทำ Banner จาก Template
พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ด้วย Namo
การแทรก FlashButton ลงในเว็บเพจ
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ Css Style
การทำตาราง Rollover Table
การทำ Scrollbar colors
เปลี่ยน Theme เว็บไซต์ง่ายสไตล์ Namo
ยกเลิกการสร้างไฟล์ .bak ไม่ให้มากวนใจในการทำเว็บ
เปลี่ยนสีเมนูเว็บไซต์ ง่ายเพียงปลาย Mouse