หน้าแรก

MS_word

สอนการใช้งาน ไมโครซอฟท์เวิร์ด เพื่อการทำเอกสาร รายงาน ขั้นเทพ

เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
ออปชั่นในการวาง
การลบคำ หรือข้อความ
การเลือกคำ หรือข้อความ