หน้าแรก

MS_word

สอนการใช้งาน ไมโครซอฟท์เวิร์ด เพื่อการทำเอกสาร รายงาน ขั้นเทพ

การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติ
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์
การใช้ปุ่ม Show/Hide
มุมมองเค้าโครงการอ่าน
การย่อ/ขยายเอกสาร
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
การจัดรูปแบบ Word Art
การทำ Word Art
การใช้คลิปบอร์ด