หน้าแรก

MS_word

สอนการใช้งาน ไมโครซอฟท์เวิร์ด เพื่อการทำเอกสาร รายงาน ขั้นเทพ

การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
การสั่งพิมพ์เอกสาร
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
การนับคำในเอกสาร word
การจัดรูปในเอกสาร
การใส่รูปลงในเอกสาร
การเรียงลำดับ
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร