หน้าแรก

MS_word

สอนการใช้งาน ไมโครซอฟท์เวิร์ด เพื่อการทำเอกสาร รายงาน ขั้นเทพ

การใส่เลขหน้าข้อความ
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น