หน้าแรก

MS_excel

เทคนิคสุดเก๋า กับตารางช่วยคำนวณ ด้วย spreadsheet ของ ไมโครซอฟท์เอกเซล

การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
การใช้เส้นสร้างตาราง
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
การคัดลอกรูปแบบในแถบเซลล์
การใช้ฟังก์ชัน count
การใช้ Excel ในการคำนวณ
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
การคำนวณข้ามชีท
การ remove ข้อความซ้ำออกจาก list แบบง่ายๆ
การ Copy สูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม่
การแสดงรูปแบบวันที่
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
แสดงพื้นที่ในการพิมพ์ข้อมูลใน Excel (97, 2000, XP)
เคล็ดไม่ลับ กับการยกเลิกการผสาน Cell ใน Excel 97
การจัดข้อความให้อยุ่กึ่งกลางในแนวตั้ง
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
การบันทึกเอกสาร เพื่อส่งไปยังแฟ้มข้อมูล
ส่วนประกอบของ Excel 2002 (XP)