หน้าแรก

MS_excel

เทคนิคสุดเก๋า กับตารางช่วยคำนวณ ด้วย spreadsheet ของ ไมโครซอฟท์เอกเซล

การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
การใช้เส้นสร้างตาราง
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
การคัดลอกรูปแบบในแถบเซลล์
การใช้ฟังก์ชัน count
การใช้ Excel ในการคำนวณ