หน้าแรก

MS_powerpoint

ทำการนำเสนอแบบแผ่นสไลด์สวยๆ หรูๆ ด้วยไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ ลูกเล่นเจ๋งๆ กับ animation งามๆ

การจับกลุ่มงาน
การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
การจัดเรียง Objects
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
การใช้ Callouts
การวาดรูป Flowchart
การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ